آسفالت در یافت آباد

شرکت ایزوگام نوین قصد دارد تا در این مقاله به چگونگی و روند کار به منظور انجام آسفالت در یافت آباد بپردازد. نخست شما را به صورت تیتروار با مراحل کار آشنا می نماییم.
1- آماده نمودن سطح خیابان یا جاده
2- اندود نفوذی و یا به عبارتی پریم کت
3- اندود سطحی و یا تک کت
4- پخش نمودن آسفالت
4-1- پخش با استفاده از فینیشر
4-2- پخش با استفاده از گریدر
4-3- درجه حرارت در زمان پخش
4-4- متراکم نمودن آسفالت
4-5- کنترل نمودن تراکم
4-6- کنترل کیفیت کار
1- آماده نمودن سطح خیابان یا جاده:
پیش از این که آسفالت به محل موردنظر حمل شود، محل بایستی از هر جهت آماده سازی گردد. مثلا در صورتی که قرار است آسفالت در یافت آباد و در مسیری که دارای لایه شنی، اساس و یا زیر اساس شکسته اجرا شود، قبل از شروع عملیات آسفالت کاری، نیاز است تا ابتدا ناهمواری ها و پستی و بلندی های موجود کاملا تعمیرشوند و اندود نفوذی قیر یا همان پریم کت به نحو مطلوب اجرا شود. به منظور این که عرض آسفالت بر اساس مشخصات موردنظر باشد، بایستی محل موردنظر را با دقت علامت گذاری و خط کشی نمود. به طور عام فاصله این علامت ها برای خطوط راست و مستقیم 40 متر و برای مسیرهای قوس دار 5 تا 10 متر در نظر گرفته می شود.
2- اندود نفوذی و یا به عبارتی پریم کت:
به عملیات پخش لایه ای از قیر محلول البته با ویسکوزیته پایین بر روی سطح شنی محل موردنظر مثل اساس و زیر اساس، اندود نفوذی و یا پریم کت گفته می شود. علت استفاده از این اندود نفوذی برای آماده کردن سطح زیرسازی، پخش آسفالت بر روی آن می باشد. قیری که بر روی سطح پخش می شود به وسیله نفوذ در خلل و فرج مصالح سنگی، علاوه بر این که باعث می شود مصالح محکم و یکپارچه شوند، فرایند چسبندگی لایه آسفالت به مصالح قسمت زیرین را با سرعت بیشتری انجام می دهد. میزان و مقدار نفوذ قیر بر روی راه های شنی به ویسکوزیته قیری که مصرف می شود و البته درجه حرارت محیط کار، بستگی دارد. به همین دلیل انتخاب و استفاده از بهترین و مناسب ترین نوع قیر برای آسفالت در یافت آباد به عواملی همچون ویسکوزیته قیر مصرفی، روند عمل آمدن قیر مصرفی و نوع دانه بندی استفاده شده در بستر سنگی، وابسته است.
3- اندود سطحی و یا به عبارتی تک کت:
به منظور ایجاد چسبندگی آسفالت در یافت آباد به سطح زیرین آسفالت، یک لایه نازکی از امولسیون قیری بر روی سطح آسفالتی و یا بتنی پخش می شود که به آن تک کت و یا اندود سطحی گفته می شود.
4- پخش آسفالت:
پس از مراحل آمادگی و مهیا نمودن سطح کار بایستی اقدام به پخش و کوبیدن مصالح آسفالتی نمود. در این جا توجه شما را به نکته مهمی در این زمینه جلب می نماییم، به منظور پخش آسفالت در یافت آباد و البته در مورد پخش آسفالت در حالت کلی، دمای مخلوط آسفالتی و نیز آمادگی سطح کار از بابت دمای محیط، باید توسط دستگاه نظارت تایید شود. به همین دلیل پیمانکار نمی تواند قبل از گرفتن تاییدیه دستگاه نظارت، اقدام به پخش آسفالت نماید.
شرکت ایزوگام نوین قادر است تمام مراحل آسفالت در یافت آباد را با استفاده از مرغوب ترین مصالح و مدرن ترین لوازم انجام دهد. در این خصوص کارفرمایان محترم می توانند برای اطلاع از آخرین قیمت ایزوگام در یافت آباد و نیز دریافت مشاوره رایگان در این مورد، به یکی از نمایندگی های شرکت ایزوگام نوین در سطح شهر مراجعه نموده و از خدمات این شرکت بهره مند شوند.

Rate this post

Comments are disabled.