پیمانکاری قیرگونی

پیمانکاری قیرگونی نمایندگی پیمانکاری قیرگونی با ارائه قیر گونی نیاز شما به نصب و خرید ایزوگام را شناسایی کرده و شما را راهنمایی میکند. پیمانکاری و قیرگونی و اسفالتکاری شرکت نوین ارائه خدمات درتهران و کرج در کار قیرگونی به شرح زیر میباشد: ۱-قیر گونی سرویسها ، برای عایق کردن سریسها با قیر گونی به […]