آسفالتکاری در مهرشهر

آسفالت در مهرشهر آسفالتکاری در مهرشهر آسفالت های جدید را ،سیمان آسفالت می گویند ، این آسفالت ها سنگ و ماسه را محکم به هم می چسبانند و جایی را با آن فرش می کنند که آب درون آن نفوذ نکند. سیمان آسفالت در زیر فشارهای زیاد به جای آن که مانند سنگ بشکند خم […]