ایزوگام در کوهسار

ایزوگام در کوهسار   ایزوگام را به عنوان عایق به منظور پوششی مقاوم در برابر نم و رطوبت می شناسیم که در بالا بردن عمر مفید بنا تاثیر زیادی دارد. رطوبت به سرعت می تواند بنا را از بین ببرد. سالها است که ایزوگام به عنوان عایق حفاظتی استفاده می شود و بر اساس محل […]