ایزوگام در محمد شهر

در مورد ایزوگام در محمدشهر، در صورتی که اهالی محترم این منطقه در کرج تصمیم به عایق کاری پشت بام و یا دیگر سطوح ساختمان را داشته باشند، ما پیشنهاد می کنیم که به علت وجود انواع ایزوگام نامرغوب و بی کیفیت در بازار های شهرهای بزرگی همچون کرج و به ویژه در قسمت های […]