ایزوگام در بلوار فردوس

ایزوگام در بلوار فردوس با نزدیک شدن به فصل پاییز و شروع بارندگی ها و سرما، بایستی ساختمان های خود را آماده نماییم. برای این کار باید به فکر عایق مناسب برای پشت بام باشیم و ساختمان را در برابر نفوذ رطوبت ونم مقاوم نماییم. بهترین راه، نصب ایزوگام بر روی سطح پشت بام می […]