ایزوگام در یوسف آباد

ایزوگام در یوسف آباد   همانطور که می دانید ایزوگام یکی از پوشش های عایق امروزی است که برای فضاهای زیادی در منزل مورد استفاده قرار میگیرد. ایزوگام یوسف آباد، یکی از مراکز مهم تولید ایزوگام در ایران است. این مرکز با ارائه ایزوگام کاملاً ضد نم و رطوبت مانع از نفوذ و رخنه آب، […]