ایزوگام در منطقه ۱۹ تهران

ایزوگام در منطقه ۱۹ تهران   ایزوگام نوعی پوشش است که از ترکیب موادی همچون قیر و الیاف مصنوعی ساخته میشود، این نوع عایق از ورود نم و رطوبت به منازل جلوگیری میکند. و در مکان هایی همچون پشت بام منازل ،کانال های آبیاری ،پی ساختمان ها ،پل های هوایی ،باند فرودگاه ها ،کف استخرها […]