ایزوگام در منطقه ۱۷تهران ایزوگام در منطقه هفده تهران

ایزوگام در منطقه ۱۷تهران ایزوگام در منطقه هفده تهران ایزوگام در منطقه ۱۷تهران ایزوگام در منطقه هفده تهران   ایزوگام عایق حرارتی تهیه شده از قیر و الیاف مصنوعی است،که با استفاده از حرارت و گرما بر پشت بام خانه ها چسبانده میشود. ایزوگام دو نوع دارد: ایزوگام یک لایه و ایزوگام دو لایه. با […]