ایزوگام در محلاتی|قیمت ایزوگام در محلاتی|نصب ایزوگام در محلاتی

ایزوگام در محلاتی قیمت نصب ایزوگام چگونه محاسبه میشود؟ 1-نوع ایزوگام 2-متراژ سطح مورد نظر منظور از نوع ایزوگام لایه بندی جنس و ضخامت آن است که بر کیفیت آن تاثیر میگذارد و بالطبع در قیمت ایزوگام هم موثر است. ایزوگام های انواع متفاوتی هستند که برای سطوح مختلف مورد استفاده قرارا میگیرند. قیمت ایزوگام […]