ایزوگام در سردار جنگل

ایزوگام نوعی عایق رطوبتی به حساب می آید که دارای انواع مختلفی است. هر کسی بر اساس نیاز خود و نسبت به محلی که قرار است ایزوگام بر روی آن نصب شود، یکی از آنها را انتخاب می نماید. ایزوگام در سردار جنگل و به طور کلی ایزوگام در تهران جزء اموری است که شرکت […]

ایزوگام در سردار جنگل

ایزوگام در سردار جنگل ایزوگام خوب چه ویژگی هایی دارد؟ همانطور که میدانید ایزوگام یک پوشش مقاوم است که از قیر و الیاف مصنوعی تشکیل شده و با استفاده از گرما توسط وسایل مخصوص می‌تواند به بام و مکان مورد نظر نصب شده و چسبانده شود. از این ایزوگام می توان سطوح مختلفی مانند دیواره، […]