ایزوگام در رسالت

در مورد ایزوگام مطالب زیادی گفته شده است ولی به دلیل اهمیت موضوع یاد آوری و ذکر نکات مهم در مورد آن، به نظر می آید که مفید واقع شود. شرکت ایزوگام نوین در زمینه اطلاع رسانی در رابطه با ایزوگام، آسفالت و قیرگونی توانسته است گام های مفیدی را بردارد. این شرکت همواره اقدام […]