آسفالت در لواسان

آسفالت در لواسان   آسفالت ماده‌ای ترکیبی که حاصل ترکیب ماسه، شن و قیر است، این مواد که جز اصلی و اولیه آن قیرداغ یا سرد است به عنوانی لایه پوششی برای کف خیابان جاده کوچه و پارکینگ و پشت بام به کار می رود. آسفالت انواع مختلفی دارد و بسته به درجه حرارات و […]