آسفالت در لواسان

ایزوگام در گلشهر کرج

آسفالت در لواسان آسفالت در لواسان   آسفالت ماده‌ای ترکیبی که حاصل ترکیب ماسه، شن و قیر است، این مواد که جز اصلی و اولیه آن قیرداغ یا سرد است به ع...

Read More 0