آسفالت در باباسلمان

آسفالت در باباسلمان   اگر بخواهیم آسفالت را به زبان سلیس و خیلی عامیانه توضیح دهیم، باید بگوییم که آسفالت ماده ای بسیار چسبنده و چسبناک و در عین حال به رنگ سیاه است و اما به صورت دقیق تر و تخصصی تر به ماده ای ترکیبی که از ترکیب ماسه و شن به همراه […]