آسفالت در شهران

آسفالت در شهران   آسفالت در حالت کلی به سه گروه تقسیم می شود: آسفالت حفاظتی، آسفالت گرم و آسفالت سرد. در این مقاله قصد داریم تا اختصاصا به تشریح و توضیح یکی از مواد اصلی و اولیه ای که در تهیه آسفالت سرد از آن استفاده می شود یعنی قیر بپردازیم. شرکت ایزوگام نوین […]