آسفالت در فرحزاد

IMG-20200407-WA0001

آسفالت در فرحزاد   آسفالت مخلوطی است که از ترکیب ماسه، شن وقیر به دست می آید و در حالت کلی آسفالت از ترکیب مصالح سنگی دارای دانه های پیوسته با یک...

Read More