آسفالتکاری در وردآورد

آسفالت در وردآورد آسفالتکاری در وردآورد شهرک «وردآورد»، غربی‌ترین و قدیمی‌ترین محله غرب تهران به شمار می‌رود. محدوده‌ای که بخشی از آن در منطقه ۲۱ و بخ...

Read More 0