آسفالت در منطقه ۱۷ تهران

آسفالت در منطقه ۱۷ تهران   منطقه هایی ک خدمات آسفالت کاری در منطقه ۱۷ تهران شامل آنها می شود عبارت اند از: ابوذر قزوین سه راه آذری خیابان آذری قلعه مرغی خیابان زمزم بزرگراه نواب صفوی عبد الله پل نه دی بلوار چراغی بزرگراه آیت الله سعیدی و بقیه منطقه های اطراف منطقه ۱۷ […]