آسفالت در شهر قدس قعله حسن خان

آسفالت در شهر قدس قعله حسن خان   آسفالت در شهرک قدس: آسفالت؛ ماده‌ای که هر روز آن را می بینیم اما بی‌توجه از کنار آن رد میشویم و توجهی به چگونگی ساخت یا چگونگی پیدایش آن نمی‌کنیم. در قدیم الایام پیش از ساختن آسفالت، جاده‌ با خاک و سنگ پوشیده شده بود اما این […]