آسفالت در گلشهر

آسفالت در گلشهر آسفالت متخلخل را تا سال ۱۹۹۲ در انگلستان به عنوان ماکادم نفوذی شناخته شده بود. در صورتی که آسفالت متخلخل با دیگر مخلوط های متراکم و آسفالت هات رولد (نوعی آسفالت انگلیسی و نسبتاً گران قیمت و بسیار مقاوم و بادوام )تفاوت دارد. بیشترین قسمت ترکیب این نوع مخلوط آسفالتی را سنگدانه […]