آسفالتکاری در وردآورد

آسفالت در وردآورد شهرک «وردآورد»، غربی‌ترین و قدیمی‌ترین محله غرب تهران به شمار می‌رود. محدوده‌ای که بخشی از آن در منطقه ۲۱ و بخش دیگرش در محدوده شهرداری منطقه ۲۲ واقع شده است. تاریخچه آسفالت آسفالت، اولین بار به دست بابلی ها شناخته شد و نامش را هم « قیر » یا « لجن » […]